QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Cước phí sử dụng gói phần mềm:

- Cước sử dụng phần mềm được tính theo gói sử dụng và được quy định chi tiết tại hợp đồng mua gói cước 1landing.

- Bạn có thể xem chi tiết bảng giá tại đây.


Hình thức thanh toán:

Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định tại hợp đồng mua gói cước 1landing được ký kết giữa Công ty Cổ phần 1App.vn và khách hàng.


Chính sách thay đổi bảng giá hoặc gói cước:

- Chúng tôi có thể điều chỉnh bảng giá để phù hợp với từng giai đoạn.

- Các gói cước đã mua trước thời điểm điều chỉnh bảng giá không bị ảnh hưởng khi hệ thống điều chỉnh bảng giá.

- Bạn có thể nâng gói cước từ gói thấp lên gói cao, giá trị hợp đồng còn lại của gói cước cũ sẽ được khấu trừ vào giá khi bạn mua gói cước mới.