ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với 1Landing!
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của 1Landing, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). 1Landing có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của 1Landing. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 2: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

Phần 3: Quyền lợi của 1Landing

Phần 4: Giới hạn về Trách nhiệm

Phần 5: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng

1Landing là nền tảng cung cấp công cụ thiết kế website đơn (trang đích), giúp người dùng chủ động tự thiết kế nội dung và hình ảnh, bản và quản lý các trang Landing Page đã tạo. Các gói sản phẩm của 1Landing sẽ bao gồm công cụ thiết kế và hosting lưu trữ các trang Landing Page được xuất bản.